USG jamy brzusznej 

                    wątroba

                      nerka

                jelita cienkie