Badanie przed kupnem/sprzedażą jest badaniem coraz częściej i coraz wnikliwiej przeprowadzanym.

 

 


Zwierzę musi być przed badaniem zidentyfikowane na podstawie paszportu i mikroczipa.

Badanie rozpoczyna się od dokładnego wywiadu dotyczącego przebytych chorób, operacji i innych zabiegów, narowów oraz tzw. ”wad zwrotnych”.  Lekarz następnie  dokonuje oględzin wstępnych zwierzęcia, ocenia stan ogólny.

Lekarz wykonuje badanie obu oczu, sprawdzając ewentualne zmiany (np. zrosty źrenicy, zmętnienia ciała szklistego, zmętnienie soczewki, zmiany w obrębie tarczki nerwu wzrokowego itd.) i prawidłowość widzenia. Następnie osłuchuje serce w spoczynku (zaburzenia rytmu, szmery wewnątrzsercowe) oraz szmery oddechowe.

Następnie rozpoczyna się ocenę postawy kończyn na równym podłożu, symetrię głowy, szyi, grzbietu i zadu.

Kolejno bada się kończyny – czułkami kopytowymi, omacywanie, zginanie i skręcanie palca, palpacja ścięgien i kolejno wyższych partii kończyn. Ocenia się ewentualną bolesność w obrębie poszczególnych okolic ciała (szyja, okolica łopatki, mięśnia ramienno-głowowego, grzbiet). Wykonuje się zgięcie szyi oraz kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego i ocenia jego prawidłowość.

Po badaniu konia w spoczynku rozpoczyna się badanie w ruchu: stęp i kłus po twardym i miękkim podłożu, po prostej i po okręgu, potem tzw. „próby zginania”, które są próbami prowokacyjnymi (przeciążeniowymi na stawy i wiele struktur miękkich). Ujemny wynik próby zginania jest korzystny. Bezpośrednio po wysiłku dokonuje się ponownego osłuchania serca i układu oddechowego.

 

 Obecnie standardowo wykonuje się również komplet zdjęć RTG, obejmujący zwykle 12-14 projekcji najważniejszych struktur.

Są to: przeglądowe zdjęcia palców wszystkich kończyn w projekcji bocznej, zdjęcia trzeszczek kopytowych (przednich kończyn) w projekcji tzw.oxspring, stawów skokowych – skosy 75˚ i 115˚, ewentualnie dodatkowych projekcji skyline na trzeszczki kopytowe i stawów kolanowych projekcje boczne. Jeżeli są wskazania, wykonuję dodatkowe projekcje (na trzeszczki pęcinowe, ewentualne nakostniaki, zdjęcia czaszki lub kręgosłupa itp.) 

 

Kolejny etap to badanie endoskopowe górnych dróg oddechowych w kierunku lewostronnego porażenia krtani, ewentualnego przemieszczania podniebienia miękkiego i innych zmian patologicznych.


Do protokołu badania powinno się również włączyć badanie uzębienia.  Dla np. klaczy hodowlanej również badanie rektalne oraz usg układu rozrodczego.

Obecnie coraz częściej wdraża się do protokołu również badanie dopingowe.

Ze względu na przepisy prawa, nie tylko kupującemu zależeć powinno na dokładne określenie stanu zdrowia konia. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmii przez 1 rok od daty umowy sprzedaży konia. Rękojmia obejmuje nie tylko wady zwrotne, ale również wady fizyczne, które zostały ujawnione po zakupieniu zwierzęcia. Może to być np. zwyrodnienie w obrębie kręgosłupa u konia skokowego lub jałowość klaczy sprzedanej do hodowli. Obecnie wady fizyczne reguluje Kodeks Cywilny §556-568, §575-576. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niemniej, zlecającym lekarzowi weterynarii dokonanie oceny zdrowia konia coraz częściej jest sprzedający, który chce się w ten sposób jak najlepiej zabezpieczyć przed ewentualnymiroszczeniami ze strony kupującego.