PIERWSZA POMOC U KONI 

 

OPATRUNKI - Sposób zakładania opatrunków na różne części kończyny można obejrzeć w galerii - kliknij TUTAJ

 

 

ZRANIENIA

 

 

RANY KOŃCZYN

 

 usunąć duże ciała obce (jeśli to możliwe) z rany.  UWAGA!!! może się zdarzyć większe krwawienie po usunięciu ciała obcego – patrz: KRWOTOKI

·          delikatnie przemyć ranę roztworem fizjologicznym (NaCl 0,9%), nie pocierać!  UWAGA! nie stosować na rany spirytusu, jodyny, roztworów drażniących, maści, preparatów typu AluSpray

·          założyć jałowy opatrunek – jałowa gaza, podkład z ligniny, opaska elastyczna

·          wezwać lekarza weterynarii

 

 

RANY INNYCH OKOLIC CIAŁA

·          usunąć widoczne ciała obce o ile to możliwe

·          przemyć roztworem fizjologicznym

·          zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami (osłonić dużą gazą, umieścić konia w bezpiecznym pomieszczeniu)

·          wezwać lekarza weterynarii

 KRWOTOKI

 

 

POWYSIŁKOWY KRWOTOK Z NOSA (PŁUCNY) – ZWYKLE Z OBU NOZDRZY

·          delikatne oprowadzanie do uzyskania tętna spoczynkowego

·          można zastosować okład z lodu na grzbietową okolicę nosa (poniżej linii oczu)-daje skutek, gdy krwawienie jest z przewodu mosowego

 

 

KRWOTOK Z RANY (tętniczy lub żylny)

·          należy zastosować ucisk powyżej miejsca krwotoku za pomocą stazy, bandaża lub innego materiału elastycznego, który zaciskamy z maksymalną siłą na kończynie powyżej miejsca uszkodzonego

·          jeżeli niemożliwe jest założenie stazy, należy założyć opatrunek uciskowy – duża gaza jałowa złożona kilkukrotnie (rola tamponu), podkład z ligniny oraz 2-3 opaski elastyczne ściskające krwawiącą okolicę

 

·          UWAGA!!! krwotoki tętnicze z dużych naczyń są sytuacją BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA dla konia! NALEŻY ZA WSZELKĄ CENĘ ZATAMOWAĆ KRWOTOK, NAWET ŚCIKAJĄC PALCAMI LUB KLESZCZYKAMI KRWAWIĄCE NACZYNIE!

·          wezwać lekarza weterynarii!!!

 


MORZYSKO (KOLKA)

OBJAWY: niepokój, oglądanie na boki, odruch Flehmen (unoszenie górnej wargi), grzebanie, niechęć do jedzenia, zaleganie, tarzanie, poty

·          jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii

·          usunąć resztki siana oraz paszy ze żłobu

·          pozwolić koniowi leżeć jeżeli jest spokojny

·          jeżeli występują średnie bóle i koń próbuje się tarzać, można delikatnie oprowadzać (TYLKO STĘPEM)

 

·          jeżeli występują bardzo gwałtowne objawy (koń rzuca się na ziemię i nie może pozostać w pozycji stojącej) pozostawić w boksie samego, zapewnić ciszę i spokój.

 

        UWAGA!!! Koń z bardzo silnymi objawami bólowymi stwarza poważne zagrożenie dla osób przebywających z nim w boksie!!! nie próbować go przytrzymywać!!!

 

 

 

 

 ZATKANIE PRZEŁYKU

 

OBJAWY: gwałtowne ślinienie się przez jamę ustną i nozdrza, kaszel, zaprzestanie pobierania pokarmu, wypluwanie resztek treści pokarmowej

 

·          usunąć resztki paszy ze żłobu

 

·          jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii

 

·          zapewnić koniowi spokój

ASEPTYCZNE ZAPALENIE TWORZYWA KOPYTOWEGO (OCHWAT)

 

OBJAWY:  niechęć do poruszania się, przybieranie charakterystycznej pozycji odchylonej do tyły, odbarczającej przednie kończyny, pulsowanie tętnic palcowych, podwyższona ciepłota puszek kopytowych

 

·          jak najszybciej rozpocząć schładzanie kopyt – basen z bieżącą zimną wodą (naturalny zbiornik wodny: płytki staw, strumień, lub wypełnione wodą zagłębienie w ziemi), okłady z lodu na kopyta

 

·          nie karmić paszą treściwą ani świeżą trawą!!!

 

·          wezwać lekarza weterynarii

 

NAGWOŻDŻENIE

 

NAGWOŻDŻENIE to wbicie w podeszwę kopyta ciała obcego, zwykle ostrego, mogącego spowodować zapalenie tworzywa, trzeszczki kopytowj, kości kopytowej, stawu kopytowego oraz wielu innych struktur kopyta

 

 

·          jeżeli to możliwe, usunąć ciało obce UWAGA!!! nie wyrzucać go, należy je pokazać lekarzowi weterynarii, w celu łatwiejszego określenia prawdopodobieństwa uszkodzenia poszczególnych struktur

 

·          jeżeli nie uda się go usunąć, nie pozwolić koniowi chodzić (ryzyko głębszego wbicia się)

 

·          po usunięciu ciała obcego oczyścić puszkę kopytową z piasku, wykonać kąpiel z ciepłego roztworu rivanolu

 

·          założyć jałowy opatrunek kopytowy

·          oczekiwać na lekarza weterynarii